MENY STÄNG

Om stiftelsen: historia

1879 donerade grosshandlare Edward Dickson och hans skotska hustru Isobel (född Gordon) tjugofem tusen kronor till minne av deras son Alexander Dickson som avled vid femton års ålder.

Edward var son till den framgångsrike handlaren Robert Dickson, som inflyttade till Göteborg från Skottland i början av 1800-talet. Edward föddes i Göteborg 1812 och flyttade under 1830-talet utomlands och gjorde karriär i Amerika, Skottland och England, där han bl a verkade för familjeföretaget.

Väl hemma i Göteborg igen startade han kolonial varuaffär. Han var även engagerad i flera kommunala uppdrag, kassaförvaltare i Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, i Göteborgs Handelsinstitut och i hans far Robert Dicksons stiftelse.

Edward, som fick tretton barn med sin Isobel, ivrade mycket för barn och ungdomar i Göteborg. I sitt hus vid Södra vägen inrättade han en söndagsskola för barn till mindre bemedlade föräldrar.