MENY STÄNG

Välkommen

Stiftelsen har två ansökningsperioder:
Februari och Oktober
Endast ansökningar inkomna under dessa perioder behandlas!

Stiftelsen lämnar bidrag till ekonomiskt behövande.
Som behövande räknas enskilda personer med:

– väldokumenterade ekonomiska och/eller sociala skäl
– merkostnader för t. ex. sjukdom som samhället inte ersätter
– barn med funktionshinder

Alexander Dicksons Donationsfond är en välgörenhetsstiftelse som är grundad och finansierad på privat initiativ. Liksom andra stiftelser står verksamheten under Länsstyrelsens övervakning men alla beslut kring t.ex. förvaltning och ansökningar sköts av stiftelsens styrelse, utsedd av familjen kring Stiftelsens grundare.

Verksamhetsområdet innefattar endast Göteborg och dess kranskommuner Kungsbacka, Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Ale, Kungälv och Öckerö.

Stiftelsen har begränsade möjligheter att svara på frågor om beslut eller hantering av ansökningar. Av styrelsen fattade beslut går inte att överklaga.
Beviljade bidrag utbetalas till angivet konto normalt i början av maj respektive december.
Av praktiska och ekonomiska skäl har styrelsen ingen möjligt att meddela avslag. Enskilda ansökningar samt bilagor returneras inte.