MENY STÄNG

Blanketter

Anvisning om ansöksförfarandet:
För att ansöka om medel från Stiftelsen Alexander Dickson’s Donations Fond, vänligen fyll i fullständig information på ansökningsblanketten.

Skicka ifylld blankett tillsammans med eventuella bilagor till:

Stiftelsen Alexander Dickson’s Donations Fond
c/o SEB Private Banking Stiftelser, 405 04 Göteborg

Ansökningsblankett med anvisningar kan laddas ner nedan:

Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta behandling, utbetalning mm.
Läs om hur stiftelsen behandlar dina personuppgifter.