Stiftelsen Alexander Dickson's
Donations Fond

c/o SEB Institutioner & Stiftelser,
405 04 Göteborg

Blanketter

Anvisning om ansöksförfarandet:
För att ansöka om medel från Stiftelsen Alexander Dickson's Donations Fond, vänligen fyll i fullständig information på ansökningsblanketten.
Ansökningsblankett med anvisningar kan laddas ner nedan:

OBS! Blanketter endast tillgängliga under ansökningsperioderna februari/mars och september/oktober. Vänligen återkom.

Skicka ifylld blankett tillsammans med eventuella bilagor till:

Stiftelsen Alexander Dickson's Donations Fond
c/o SEB Institutioner & Stiftelser,
405 04 Göteborg

Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta behandling, utbetalning mm.