Stiftelsen Alexander Dickson's
Donations Fond

c/o SEB Institutioner & Stiftelser,
405 04 Göteborg

Blanketter

Anvisning om ansöksförfarandet:
För att ansöka om medel från Stiftelsen Alexander Dickson's Donations Fond, vänligen fyll i fullständig information på ansökningsblanketten.
Ansökningsblankett med anvisningar kan laddas ner nedan:

PDFiconBlankett_AlexDickson.pdf (65kb)
PDF-formuläret är interaktivt och kan fyllas i direkt i Acrobat Reader 5.0+
För att kunna öppna pdf-filer behöver du Acrobat Reader. Har du inte programmet installerat på din dator finns det att hämta (gratis) på

Adobes webbsida     

Skicka ifylld blankett tillsammans med eventuella bilagor till:

Stiftelsen Alexander Dickson's Donations Fond
c/o SEB Institutioner & Stiftelser,
405 04 Göteborg

Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta behandling, utbetalning mm.