Stiftelsen Alexander Dickson's
Donations Fond

c/o SEB Institutioner & Stiftelser,
405 04 Göteborg

 

Välkommen

Stiftelsen lämnar bidrag till ekonomiskt behövande. Som behövande räknas enskilda personer med:

- väldokumenterade ekonomiska och/eller sociala skäl
- merkostnader för t. ex. sjukdom som samhället inte ersätter
- barn med funktionshinder

Verksamheten omfattar i huvudsak Göteborg